Gudbrandsdal krets har i dag 8 aktive grupper.
Vi tilbyr speiding fra Lesja og Vågå i nord til Brøttum i sør.