Gudbrandsdal krets har i dag 7 aktive grupper og 1 gruppe under oppbygging.
Vi tilbyr speiding fra Lesja i nord til Brøttum i sør.