Brøttum speidergruppe har sine speidermøter på Høgvang.
De har både småspeiderflokk og storspeidertropp, og aktive rovere.

Ønsker du å kontakt med Brøttum speidergruppe?
Da kan du ta kontakt med gruppeleder Arnfinn Roel

Brøttum speidergruppe ble stiftet i 1926 av sogneprest Thomas Hauge. Speidergruppa ble fra starten tilknyttet Gudbrandsdal krets. Like før krigen ble gruppa nedlagt på grunn av ledermangel, men i 1951 ble det ny start i regi av Ivar Gjeldaker og Ole Rudland.

Speiderne savnet i mange år et hus som de kunne disponere fritt til aktivitetene sine og med rom til oppbevaring av alt utstyr. Lokalet Høgvang som ble bygd av Brøttum nordre arbeiderlag i 1920-åra ble lite brukt etter at alle foreningene gikk sammen om å bygge ut det vi i dag kjenner som Brøtheim. Speiderne viste sin interesse for at Høgvang ville løse deres husproblemer, og Brøttum arbeiderlag vedtok enstemmig den 12.august 1980 å overdra Høgvang til foreldrelaget for Brøttum speidergruppe.